Od ideje do lansiranja mobilne aplikacije u 8 koraka

Industrija izrade mobilnih aplikacija neprestano raste i sudeći po brzini njenog razvoja, ne namerava da stane. Put od ideje do finalnog lansiranja jedne mobilne aplikacije može biti dug, a ponekad i konfuzan. Zato smo za vas podelili taj proces na 8 koraka koji su detaljno opisani u ovom tekstu.

Poslednje ažuriranje

9. avgust 2023.

Podeli

mobilna aplikacija

U jednom od prethodnih tekstova, opisali smo detaljno šta jedna mobilna aplikacija treba da poseduje kako bi bila uspešna.

U ovom tekstu smo za vas saželi celokupan proces razvoja mobilne aplikacije, od početne ideje do njenog konačnog lansiranja:

1. Razvoj strategije

Bilo da gradite aplikaciju za potrošače ili za kompanije, počnite tako što ćete identifikovati njene glavne ciljeve:

  • Koji problem moja mobilna aplikacija rešava?
  • Koja je ciljna grupa moje aplikacije?
  • Koje rezultate želim da ona postigne?
  • Koja je moja promotivna strategija?
  • Da li postoji konkurencija u ovoj oblasti?

Dobro definisana strategija služi da vam pomogne da nađete svoje „zašto“ u izradi mobilne aplikacije. Ova faza se često podrazumeva, a neretko i preskače, iako je ključna za razvoj mobilne aplikacije. Sa precizno definisanom strategijom dobićete jasnu viziju u procesu razvoja aplikacije. Samim tim, nećete trošiti ni vreme ni resurse na zadatke koji se nalaze izvan okvira vaše inicijalno postavljene strategije.

 

planiranje i strategija

 

2. Analiza i planiranje

Druga faza počinje tako što inicijalna ideja počinje da poprima obrise konkretnog projekta. Analiza i planiranje počinju definisanjem funkcionalnih zahteva koje aplikacija treba da ispuni, kao i konkretnih slučajeva u kojima će se aplikacija koristiti.

Da li vam je potrebna mobilna aplikacija za iOS ili Android uređaj? Ili možda aplikacija koja može funkcionisati na obe platforme? U zavisnosti od odgovora, skup tehnologija koje će se koristiti može se drastično razlikovati, kao i specijalizacija programera koji će vam biti potrebni za razvoj aplikacije.

Da li ste izabrali ime aplikacije? Nazivi mobilnih aplikacija, kao i nazivi domena, moraju biti jedinstveni u okviru svake digitalne prodavnice aplikacija. Istražite svaku digitalnu prodavnicu kako biste bili sigurni da ime koje želite nije već zauzeto.

 

3. UI/UX dizajn

Svrha dizajna mobilne aplikacije jeste da kreira besprekorno korisničko iskustvo sa doteranim izgledom. Mobilna aplikacija treba biti interaktivna, intuitivna i prilagođena korisnicima. O tome šta jednu mobilnu aplikaciju čini uspešnom, sa posebnim osvrtom na njen dizajn, pisali smo u ovom tekstu.

Takođe, pored mockup-a koji prikazuje izgled mobilnih aplikacija pomoću statičnog dizajna, možete kreirati i prototip koji će biti interaktivan, koristeći neki od programa, kao što je Figma. Prototip simulira korisničko iskustvo i pokazuje kako će aplikacija raditi kao gotov proizvod. Iako razvoj prototipa nekada može oduzeti više vremena, trud se uglavnom isplati, budući da nudi rano testiranje dizajna i funkcionalnosti aplikacije.

Prototip pomaže da se identifikuju neophodne izmene u funkcionalnosti aplikacije, što donosi dugoročnu korist – uštedu vremena i novca.

 

Developing mobile application

 

4. Razvoj mobilne aplikacije

Kada je proces dizajna gotov, sledi jedna od najvažnijih faza u izradi, a to je – razvoj vaše mobilne aplikacije. Proces razvoja podrazumeva faktičku realizaciju vaše aplikacije, na primer: razvoj različitih delova koda, preliminarno instaliranje, konfigurisanje odgovarajućeg razvojnog okruženja, i tome slično. 

Faza razvoja uglavnom podrazumeva rad na koracima kao što su backend (koji je odgovoran za kreiranje baze podataka i performanse same aplikacije), API (Application Programming Interface) i frontend (sa kojim će krajnji korisnici najviše biti u interakciji). Uglavnom će vaši softverski programeri da vam obezbede privremene verzije koje ćete moći da pokrenete na samom uređaju.

 

5. Testiranje mobilne aplikacije 

Kada dobijete vizualno privlačnu i potpuno funkcionalnu aplikaciju, vreme je da sprovedete finalni test upotrebljivosti, odnosno QA test (quality assurance).  U ovom procesu, možete otkriti greške koje ste prethodno prevideli, ali i dodati naknadno fina podešavanja konačnom proizvodu. Ova faza u procesu razvoja mobilne aplikacije je važna i ne treba je nikako preskakati, jer želite da budete sigurni da je konačno rešenje stabilno, bezbedno i održivo na duge staze. Često se za testiranje mobilne aplikacije koriste test cases, čijom primenom se mogu ispitati svi ključni aspekti aplikacije, a to su: funkcionalnost, performanse, bezbednost zaštite podataka, korisničko iskustvo i tome slično. 

Pre nego što nastavite na sledeću, fazu lansiranja, možete testirati svoju aplikaciju sa realnim, krajnjim korisnicima i to kroz razvijanje beta verzije aplikacije. Beta testiranje znači da se aplikacija još uvek nalazi u fazi razvoja, a ne u konačnoj  verziji. Objavljivanjem beta verzije omogućava se javnosti da testira aplikaciju, a zatim da pruži povratnu informaciju o njenom korišćenju. Neke vrste beta aplikacije su dostupne svima za preuzimanje, a neke mogu biti dostupne samo odabranoj grupi ljudi koji imaju zadatak da je testiraju.

Ključno je prikupiti što više povratnih informacija, tako da beta verzija može da vam donese dugoročne benefite u razvoju i usavršavanju vaše mobilne aplikacije.

 

mobile app

 

6. Lansiranje mobilne aplikacije

Kada ste uspešno prošli sve prethodne korake, vreme je da konačno lansirate svoju aplikaciju. Na raspolaganju su vam različiti modeli distribucije, u zavisnosti od platforme koju ste odabrali. Svoju prijavu, sa svim potrebnim podacima možete poslati u Apple Store ili Google Play. Takođe, postoji i treća opcija lansiranja mobilne aplikacije, a to je putem privatne distribucije. Dužina procesa zavisi od stepena razvoja vaše aplikacije, tako da postoji mogućnost da dobijete određena pitanja, zahteve ili komentare od zastupnika zvaničnih platformi.

Nakon što uspešno prođete sve faze razvoja i lansirate mobilnu aplikaciju, ona će se naći u digitalnim prodavnicama, a vi ćete dobiti prve recenzije i statistiku instalacije. Možda će vam se činiti da je uzbudljivo putovanje razvoja vaše mobilne aplikacije završeno, ali ono je zapravo tek počelo.

 

7. Nadzor, usavršavanje, podrška

Kada vaša mobilna aplikacija konačno stupi na tržište, spremna za preuzimanje i korišćenje, vreme je da se posvetite nadzoru  njenih performansi. Takođe, potrebno je i da budno pratite dobijene analitičke podatke. U zavisnosti od vaših ciljeva i potreba, možete definisati tačno određene KPI-eve (ključni pokazatelji učinkа) i angažovati specifične analitičke alate za praćenje istih. Neki od najvažnijih KPI-eva koje treba gledati jesu:

  • broj preuzimanja aplikacije
  • broj aktivnih korisnika
  • prosečno vreme posete i zadržavanja
  • deinstaliranje aplikacije
  • rangiranje i recenzije itd…

Mobilne aplikacije zahtevaju redovna ažuriranja u skladu sa najnovijim promenama operativnog sistema. Zato je važno imati odgovarajuću tim za održavanje i podršku koji prati eventualne kvarove, padove, zahteve i sugestije kupaca i uopšte, kontinuirano održava mobilnu aplikaciju.

 

8. Marketing 

Jedan od važnijih koraka nakon pokretanja mobilne aplikacije je marketing. Dobro istražite svoju ciljnu grupu, na kojim platformama se ona nalazi, kuda se kreće, šta voli i pokušajte baš tu da plasirate svoj proizvod, tako da izgleda da on tu prirodno pripada.

Neki od načina da ubedite svoje potencijalne kupce da kupe baš vašu aplikaciju i bolje je reklamirali, jeste pravljenje atraktivnih i informativnih video snimaka koji mogu pokazati njenu funkcionalnost i praktičnu namenu. Takođe, ne zaboravite na potencijal društvenih mreža i koristite sve raspoložive digitalne platforme. Nakon nekog vremena, prikupićete značajne povratne informacije koje će vam pomoći da definišete dalju marketing strategiju za optimizaciju vaše mobilne aplikacije. 

 

Iako na prvi pogled može delovati da je celokupan proces zahtevan i težak, važno je raspodeliti ga na manje korake i držati se inicijalno postavljene strategije kako biste zadržali konciznost i jasnoću. Uz prave saradnike, dobru ideju i jasnu strategiju, uspeh je neminovan!

 

Srećno!