iOS vs. Android aplikacija: Koja je bolji izbor za vaše poslovanje?

Otkrijte ključne faktore koji utiču na izbor između iOS i Android platformi prilikom razvoja mobilnih aplikacija. Koja platforma će podržati vaše poslovanje u Srbiji? Saznajte u našem detaljnom poređenju iOS i Android aplikacija.

Poslednje ažuriranje

13. novembar 2023.

Podeli

Mobile development.

Kada je reč o razvoju mobilnih aplikacija za biznise, izbor između iOS i Android platformi može biti ključan faktor za uspeh. Oba operativna sistema imaju svoje jedinstvene prednosti i nedostatke, i odluka treba da se temelji na konkretnim potrebama vaše kompanije i vašoj ciljnoj publici.

 

Tržišno učešće u Srbiji

Prema najnovijim podacima, Android ima dominantan tržišni udeo u Srbiji, koji iznosi oko 70%, dok iOS sledi sa udelom od oko 30%. Ovi brojevi odražavaju preferencije korisnika u Srbiji i sugerišu da će vaša aplikacija imati veću potencijalnu publiku na Android platformi. Slična situacija je i u Evropi gde procenat iOS sistema je oko 23% a Androida oko 73% i Aziji, gde je zastupljenost iOS-a oko 13%, a Androida oko 83%.

Prilagođenost lokalnim potrebama

Prilagođenost lokalnim potrebama je ključna komponenta uspešne aplikacije. Android, budući da je popularniji u Srbiji, često ima veću prilagođenost lokalnim preferencijama. Na primer, korisnici Android uređaja često koriste lokalne servise za plaćanje i pristup lokalnim sadržajima, što olakšava interakciju sa vašom aplikacijom.

Dostupnost i Kompatibilnost iOS i Android Platformi

iOS

iOS je ekskluzivan za Apple uređaje, što znači da je dostupan na iPhone pametnim telefonima, iPad tabletima i iPod touch uređajima.
Ovo omogućava razvoj aplikacija za konkretnu liniju Apple uređaja, što može rezultirati većom optimizacijom i korisničkim iskustvom za te uređaje.
Kako iOS ima jasno definisane tehničke specifikacije, razvoj aplikacija za ovu platformu često je jednostavniji.

Android

Android je dostupan na različitim uređajima, različitih proizvođača, uključujući Samsung, Huawei, Google, LG, i mnoge druge.
Ova raznovrsnost uređaja može predstavljati izazove u razvoju, jer različiti uređaji mogu imati različite tehničke karakteristike i veličine ekrana.
Međutim, Android platforma omogućava širu upotrebu, s obzirom na raznovrsnost uređaja, što privlači veći broj korisnika.

Razvoj mobilnih aplikacija

Brzina i Jednostavnost Lansiranja Aplikacija

iOS

Apple App store ima veoma strog proces selekcije, što može prouzrokovati ne samo kašnjenje u pokretanju aplikacije, već i rizik da vam aplikacija uopšte ne bude prihvaćena za lansiranje. Paradoksalno, ovakva ‘’mana’’ se pretvara u vrlinu, budući da strogi kriterijumi impliciraju viši nivo bezbednosti koji uživa iOS.

 

Android

Google Play nema tako visoke standarde kada je u pitanju tolerancija na greške, tako da je mnogo jednostavnije pojaviti se na njihovom tržištu, ali istovremeno je nivo bezbednosti nešto niži nego kod iOS operativnog sistema.

 

iOS prednosti

iOS uređaji su poznati po svojoj stabilnosti i sigurnosti. Aplikacije na iOS platformi često donose veći prihod jer korisnici iOS uređaja često imaju veću platežnu moć. Ovo čini iOS platformu odličnim izborom za kompanije koje ciljaju na premium tržište i žele visoku stopu konverzije korisnika u kupce.

 

Android prednosti

Android je otvoreniji sistem i omogućava veću fleksibilnost u razvoju i distribuciji aplikacija. Razvoj za Android je često jeftiniji, s obzirom na širok spektar dostupnih alata i resursa. Otvoreni karakter Android platforme olakšava prilagođavanje i eksperimentisanje sa različitim funkcionalnostima, što može biti ključno za kompanije koje vole inovacije i brzo prilagođavanje promenama na tržištu.

 

Mobilna aplikacija

 

Kada je Android dobar izbor?

Android je dobar izbor u situacijama gde je široka publika vaša ciljna grupa i kada je lokalno prilagođavanje važno. Takođe, ako budžet za razvoj i održavanje aplikacije zahteva efikasnost, Android može biti isplativija opcija.

 

Kada je iOS dobar izbor?

iOS je dobar izbor ako želite ciljati na korisnike sa većom platežnom moći i ako vam je prioritet stabilnost i sigurnost aplikacije. Takođe, iOS je preferirani izbor u industrijama kao što su zdravstvo i finansije gde je sigurnost ključna.

 

Mogućnost za obe platforme

Ako budžet dozvoljava, razmotrite razvoj za obe platforme kako biste maksimalno iskoristili svoju prisutnost na tržištu. Korišćenje oba operativna sistema može vam pomoći da dosegnete širu publiku i pokrijete različite potrebe korisnika.

Na kraju, odluka između iOS i Android platformi za vašu poslovnu aplikaciju zavisiće od specifičnih potreba vaše kompanije i ciljeva.

 

Važno je da pažljivo ispitate tržište, tehničke aspekte i budžet pre donošenja konačne odluke.

 

Konsultacija sa stručnjakom za mobilni razvoj ili analizom tržišta može vam pomoći da donesete najbolju odluku koja će podržati vaše poslovanje u Srbiji.