Hosting

Izbor operativnog sistema

Izborom Dedicated Hostinga omogućava Vam mogućnost da instalirate operativni sistem koji najviše odgovara Vašem poslovanju.

Konfiguracija servera

Dedicated serveri nude administrativni pristup za instaliranje i konfigurisanje svih softverskih programa potrebnih za poslovne operacije.

Opcije kontrolne table

Kontrolne table sa brojnim funkcijama olakšavaju zajedničko pokretanje i upravljanje Vašim serverom i web aplikacijama.

Zašto Dedicated Hosting?

Dedicated hosting funkcioniše podjednako dobro i za mala i za velika preduzeća. Većina preduzeća nastoji da se razvija, i u tom procesu posete njihovim web stranicama značajno rastu.

Vaš web sajt na Cloud Nine

Virtuelni Privatni Server (VPS) predstavlja virtuelizovani server koji se obično hostuje u bazi podataka privatnog ili javnog provajdera Cloud infrastrukture. Cloud infrastruktura je toliko moćna i pouzdana da veliki broj malih, srednjih i velikih preduzeća svoja proizvodna opterećenja prenosi u Cloud. Jedna od značajnih prednosti virtuelnog privatnog servera jeste isplativost pokretanja servera na Cloud-u. Cloud računarstvo je od samog početka dizajnirano da bude otporno na greške, funkcionalan i široko dostupno.

Zašto VPS Hosting?

1. Ušteda troškova
2. Poboljšana pouzdanost
3. Sigurnost
4. Jednostavno licenciranje
5. Potpuno upravljanje
6. Unapređene performanse
7. Garantovani resursi
8. Skalabilnost

Kome je namenjen Web Hosting?

Ograničeno IT iskustvo

Nemaju sve kompanije posebno IT odeljenje sa osobljem obučenim za hosting. Kompanije sa popularnim web sajtovima mogu imati velike koristi od upravljanog hostinga zbog pouzdanosti i sigurnosti koje dobijaju sa stručnjacima iz ove oblasti.

Ograničeno vreme

Ponekad kompanije poseduju posebno IT odeljenje, ali su njegove usluge potrebnije u drugim oblastima poslovanja. Upravljani web hosting daje kompanijama priliku da rasporede te resurse gde su im najpotrebniji.

Hajde da radimo

Array

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.