Šta jednu IT kompaniju čini poželjnim poslodavcem?

U ovom tekstu saznaćete koje su to glavne karakteristike koje jednu kompaniju, a posebno u IT industriji, čine dobrim i poželjnim poslodavcem, odnosno na šta treba posebno da obratite pažnju prilikom traženja novog posla.

Poslednje ažuriranje

11. jul 2023.

Podeli

Zaposleni u IT kompaniji.

Prilikom razgovora za posao, uglavnom su kandidati ti kojima se postavljaju pitanja. No, nemojte se ustručavati da se i vi na intervjuu raspitate za vrednosti i kulturu same kompanije, kako bi ste se uverili da potencijalni poslodavac može ispuniti vaše profesionalne ciljeve i etičke standarde.

Naravno, ne postoji univerzalna definicija dobrog poslodavca, ali mi ćemo pokušati da u ovom tekstu istaknemo neke opšte karakteristike koje signaliziraju pozitivnu radnu kulturu i odnos uvažavanja i poštovanja prema zaposlenima.

 

Konkurentna, pravična i odgovarajuća naknada za rad

 

Kompanija koja brine o svojim zaposlenima dužna je da im obezbedi odgovarajuće plate i beneficije na osnovu kojih zaposleni mogu da žive dostojan život. Pored osnovne naknade za rad i tradicionalnog zdravstvenog i penzijskog osiguranja, postoje brojne dodatne pogodnosti koje kompanija može pružiti svojim zaposlenima. Neke od njih podrazumevaju bonuse, podelu profita ili akcija, besplatni topli obrok, sistematske preglede, i tome slično.

Konkurentna naknada za rad treba da predstavlja jedan od glavnih prioriteta svake ozbiljne kompanije. Ona ne samo što privlači talentovan i kvalitetan kadar, već utiče i na njihovu retenciju unutar kompanije, kao i na kasnije zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih.

Naravno, pravična naknada za rad podrazumeva i pravičan odnos uopšte na radnom mestu, koji obuhvata: nepristrasna unapređenja zasnovana na stvarnom doprinosu zaposlenih, jednako nagrađivanje, pravičnu raspodelu zadataka, dvostrano ocenjivanje performansi, mogućnost debate i uvažavanje različitog mišljenja. Ukoliko su zaposleni tretirani jednako, pošteno i pravično, veća je verovatnoća da će složno sarađivati kao tim, što u krajnjoj liniji doprinosi i samoj kompaniji.

 

it kompanija - timski rad

Poštovanje zaposlenih

 

Poštovanje zaposlenih je veoma važan ali i široko formulisan uslov, koji može obuhvatati različite vidove pozitivnog ponašanja prema zaposlenima, a u zavisnosti od ciljeva kompanije i industrije kojoj ona pripada.

Ipak, moguće je izdvojiti nekoliko zajedničkih standarda ponašanja kojima svaka dobra kompanija treba da teži.

   1. Podrška i dalje usavršavanje zaposlenih

Kompanija treba da ohrabri zaposlene da nastave, odnosno da ne zapostave svoj profesionalni razvoj.

Nije neophodno da usavršavanje bude usmereno strogo na trenutnu nišu rada, već se zaposleni može podsticati da bude fleksibilan, da stekne nove veštine i znanja, te da se eventualno prekvalifikuje u okviru iste kompanije.

Važno je da kompanija generalno omogućava rast i karijerno savetovanje svojim zaposlenima, i to ne samo u smislu novca ili pozicije, već u pogledu razvoja stručnih znanja i novih podsticajnih izazova.

   2. Briga za dobrobit zaposlenih

Sve više se u poslovnoj sferi ceni kada je u okviru kompanijske kulture inkorporirana briga o blagostanju zaposlenih. Naravno, i to ne samo formalno, na papiru, već faktički, dosledno, i putem motivisanih akcija.

Veća je verovatnoća da će zaposleni ostati unutar kompanije i preporučiti je drugim potencijalnim zaposlenima ukoliko je reč o organizaciji koja zaista brine o njihovoj dobrobiti.

I obrnuto, veća je verovatnoća da će zaposleni napustiti kompaniju gde se ne osećaju cenjeno, poštovano i zbrinuto.

Kompanijama je na raspolaganju mnoštvo različitih metoda kojima mogu unaprediti dobrobit zaposlenih, na primer:
  • dizajniranjem specijalnih programa za podršku mentalnom zdravlju i stvaranje odnosa poverenja na radnom mestu,
   podsticanjem diverziteta i ukidanje svake vrste diskriminacije,
  • uspostavljanjem transparentnih kanala komunikacije i konstruktivne kritike,
  • formiranjem sigurnog prostora za debatu kako bi povratne informacije zaposlenih o važnim kompanijskim pitanjima bile ozbiljno shvaćene,
  • poštovanjem maksimalnih radnih sati i nacionalnih i verskih praznika,
  • ohrabrivanjem zaposlenih da uspostave balans između posla i privatnog života,
  • poklanjanjem wellness programa i članarina za teretanu,
  • team bulding druženjima gde zaposleni mogu da se povežu i uspostave prijatnu atmosferu zajedništva,
  • pohvaljivanjem zaposlenih za poslovne uspehe, ali i za generalni doprinos radnoj atmosferi putem bonusa, povišica, zahvalnica, i tome slično.

Kada kompanija na ovaj način brine i investira u blagostanje zaposlenih, ona sama uživa brojne benefite, kao što su proaktivnost i motivacija zaposlenih, manje njihovih odsustva i bolovanja, zadržavanje kvalitetnih kadrova, jačanje ugleda i reputacije kompanije, itd.

   3. Fleksibilnost u poslu

Fleksibilnost postaje sve važnija u 21.veku, gde se posao ubrzano odvija i gde su životne okolnosti zaposlenih podložnije promeni.

Fleksibilnost je posebno važna za IT industriju, imajući u vidu da u njoj radi dosta mladih, digitalnih nomada koji ne žele da se stacioniraju na jednom mestu, i kojima je vremenska i lokaciona sloboda u radu prioritet.

Postoji zaista mnoštvo načina pomoću kojih kompanije mogu da podrže fleksibilnost svojih zaposlenih, a neki od njih obuhvataju:

  • stalni ili povremeni rad od kuće,
  • fleksibilno radno vreme i izbor smena,
  • pauze po potrebi tokom radnog vremena (npr. joga, meditacija, šetnja)
  • adekvatno vremensko odsustvo majke, ali i oca radi brige o detetu,
  • plaćeno odsustvo radi završavanja škole ili profesionalnog usavršavanja, i tome slično.

 

it kompanija

Fokus na inovacije

Kompanije koje često stvaraju nove proizvode, ideje, strategije i pravce razvoja mogu biti veoma uzbudljivo mesto za rad.

Inovativne kompanije podstiču zaposlene da rizikuju, dele svoje ideje, daju predloge i sugestije, i budu aktivno involvirani u život organizacije. Kultura inovacija veoma je privlačna zaposlenima sa višim nivoom kreativnosti i lateralnog razmišljanja.

Takođe, kada kompanija ima misiju koja se temelji na prihvaćenim pozitivnim vrednostima, zaposleni veruju da njihov rad ima smisla, da pravi razliku i povezuje zajednicu. Kao rezultat, zaposleni su motivisani i ponosni na svoj rad, a kompanija samim tim ima veće mogućnosti za rast i dugoročan uspeh. Obično su to u pitanju organizacije koje izvan čiste zarade podržavaju brojne plemenite ciljeve, kao što su ekologija, kultura, umetnost, obrazovanje, itd.

Ovim tekstom želeli smo da naglasimo važnost balansa u odnosu između zaposlenog i kompanije, odnosno da ohrabrimo potencijalne zaposlene da detaljno istraže kompaniju u kojoj bi želeli da se zaposle, pre svega kulturu kompanije, njene vrednosti, misiju, viziju, ali i finansijsku stabilnost.

Kompanija u kojoj svakako vredi graditi svoju IT karijeru jeste ona kojoj je stalo do zaposlenih, koja ih podržava u njihovom razvoju, i koja ih podstiče da rastu u okviru kompanije, i kao profesionalci i kao ljudi.