Izvan kodiranja – neprogramerske pozicije koje pokreću IT industriju

Kada pričamo o IT kompanijama, obično je prva asocijacija programiranje, odnosno programeri. Međutim, postepeno je IT industrija počela da prepoznaje potrebu za pozicijama koje uopšte ne podrazumevaju programiranje, već su usmerene na brojne druge aspekte razvoja IT kompanije. U nastavku možete pročitati koje su najpopularnije neprogramerske pozicije.

Poslednje ažuriranje

25. avgust 2023.

Podeli

neprogramerske pozicije u software development kompaniji

Menadžerske pozicije

Neke od najtraženijih pozicija u IT industriji predstavljaju menadžerske pozicije, koje karakteriše izražena radna dinamika, konstantna komunikacija i uglavnom veoma zadovoljavajuća plata. Formalni preduslovi za dobijanje ovakve pozicije se razlikuju u zavisnosti od kompanije, ali uglavnom se traži završen fakultet društvenih nauka, po mogućstvu ekonomskog usmerenja, sa poželjnim prethodnim radnim iskustvom. Od mekih veština traži se dobra i otvorena komunikacija, inovativnost u strateškom planiranju i kreativnost u rešavanju problema. 

Menadžerske pozicije mogu obuhvatati dve odvojene pozicije – Menadžer proizvoda i Menadžer projekta, mada to uglavnom zavisi od unutrašnje strukture same kompanije. U svakodnevnom procesu rada, neizostavno dolazi do preplitanja njihovih nadležnosti, a neretko i tesne saradnje, budući da se mnogi projekti mogu organizovati oko konkretnog projekta kompanije.

1. Menadžer proizvoda (Product Manager)

U IT firmama koje imaju svoj proizvod, najčešće je za njega nadležan menadžer proizvoda. On je zadužen da nadgleda dizajn, strategiju i implementaciju proizvoda kompanije, odnosno stara se o tome da konkretni proizvod pruža vrednost i rezultat krajnjim korisnicima. Pored upravljanja, on takođe kreira i strategije prodaje, pronalazeći metode kojima rešava funkcionalne zahteve proizvoda.

2. Menadžer projekta ( Project Manager) 

Menadžer projekta, kako samo ime sugeriše, upravlja i nadgleda nezavisne projekte u IT kompanijama, od inicijalnog generisanja ideje do njene konačne egzekucije. On tesno sarađuje sa različitim članovima tima kako bi obezbedio odgovarajuću koordinaciju između njih, te objedinio njihov projektni doprinos. U skladu sa tim, on postavlja glavne ciljeve i vremenske rokove projekta, delegira zadatke, upravlja budžetskim sredstvima, načinom komunikacije i tome slično. Njegova glavna dužnost jeste da ispuni postavljeni cilj, odnosno da uspešno okonča projektni zadatak u okviru zadatog vremenskog okvira i predviđenog budžeta.

3. Biznis analitičar     

Ova pozicija nije tipično menadžerska, ali Biznis analitičari često blisko sarađuju sa menadžerima na unapređenju postojećih i kreiranju novih poslovnih procesa, pružajući im savete i vođstvo u radu. Biznis analitičari su fokusirani na dubinsko razumevanje potreba zainteresovanih strana, kao i definisanje rešenja koja će zadovoljiti te potrebe. Oni su poveznica između potreba kupaca, sa jedne strane i rada programera, sa druge, pretvarajući poslovne zahteve u konkretan i detaljan akcioni plan. Oni to čini prikupljanjem relevantnih podataka od rukovodilaca o potrebama i rastu kompanije, zatim procenjuje i testira nove mogućnosti za unapređenje celokupnog IT procesa.

Biznis analitičar redovno prati razvoj novih tehnologija, analizira podatke o korisničkom iskustvu, upravlja budžetom, predlaže redukciju troškova ukoliko je neophodna, predviđa krizu u poslovanju, itd. Dakle, njihov glavni fokus rada jeste detaljna analiza trenutnog poslovanja, odnosno monitoring potencijalnih problema, predlaganje njihovih rešenja i redovno izveštavanje o svemu tome. 

Dizajnerske pozicije

Dizajn predstavlja jednu od ključnih karika skoro svake IT firme. To znači da dizajneri svakodnevno i tesno sarađuju sa programerima na izradi novih web i mobilnih aplikacija i proizvoda. Uobičajena je podela na UI (dizajnere korisničkog interfejsa) i UX dizajnere (dizajnere korisničkog iskustva). Ponekad se može desiti da su obe funkcije objedinjene u jednoj osobi, koja pokriva ceo spektar procesa dizajna. Ove pozicije su izuzetno važne u svakoj IT kompaniji, kako bi njen finalni proizvod bio kompletan, efikasan, lak za korišćenje i vizualno primamljiv.

UI UX designers team

1. UI dizajner   

Da li ste ikada napustili neku web stranicu jer vam nije bila dovoljno privlačna?

Od UI dizajnera traži se ne samo oštro oko za dobar dizajn, već i stručnost u kreiranju atraktivnog interfejsa koji ciljnoj grupi može olakšati korišćenje proizvoda, odnosno web sajta. Primarni fokus UI dizajnera jeste celokupno vizuelno iskustvo korisnika, uključujući paletu boja, slike, animacije, odgovarajući raspored dugmadi, glavni i sporedni meni, prelom teksta i tome slično. Dakle, glavni doprinos UI dizajnera jeste kreiranje besprekornog, privlačnog i jednostavnog korisničkog interfejsa.

2. UX dizajner 

UX i UI dizajneri, ukoliko nije reč o istoj osobi, obično veoma blisko sarađuju kako bi krajnjim korisnicima obezbedili besprekorno iskustvo korišćenja aplikacije ili web sajta. UX dizajner je zadužen da prikupi informacije o iskustvu koje pruža proizvod ili web stranica, koristeći mešavinu marketing strategija, tehnoloških alata, ali i psihologije korisnika.

U skladu sa tim, važno je da UX dizajner precizno definiše ciljeve ka kojima teži, a oni mogu biti raznovrsni: počev od jednostavnije korisničke navigacije, preko višeg procenta zadržavanja i vraćanja korisnika na sajt, sve do prijave na bilten, njihov posao jeste da lociraju eventualne nedostatke, kao i načine putem kojih mogu da unaprede proizvod kompanije. Svakodnevne aktivnosti UX dizajnera uključuju korišćenje istraživačke metodologije, psihološku analizu korisnika, informacionu arhitekturu, dizajn zasnovan na egzaktnim podacima, kao i izradu okvira i prototipa.

Marketing sektor

U zavisnosti od veličine kompanije, marketing sektor može obuhvatati samo jednu osobu u vidu marketing stručnjaka ili čitav tim ljudi koji su angažovani da kreiraju kvalitetan sadržaj koji proizvodi vrednost za korisnike.

Takođe, marketing sektor može obuhvatati više različitih pozicija, u zavisnosti od tržišnih potreba kompanije. Ukoliko je reč o kompaniji srednje ili veće veličine, obično postoji glavni marketing menadžer (Head of Marketing), odnosno koordinator, koji je zadužen za celokupnu, dugoročnu marketing strategiju kompanije. On može rukovoditi ostalim članovima tima, obuhvatajući marketing specijaliste, asistente, administratore i tome slično. 

Dalje, može postojati i menadžer za automatizaciju marketinga koji je odgovoran za kreiranje marketinških alata koji smanjenju manuelne napore tima, odnosno on osigurava da se njihovo vreme troši na kritične, a ne na usputne zadatke. Takođe, ekspert za marketing sadržaj ( Content Marketing) kreira marketinške kampanje, brine o onlajn sadržaju kompanije, uključujući blogove, elektronsku poštu, naloge na društvenim mrežama, i tome slično.

Menadžer digitalnog marketinga, na primer, može samostalno razvijati strategije digitalnog marketinga koje su prilagođene ciljevima konkretne kompanije. U opis njegovog posla, između ostalog, spada: optimizacija kampanje digitalnog marketinga, upravljanje bazama podataka i Google analitikom, marketing na društvenim mrežama i analiza njihovih korisnika, istraživanje ciljne grupe i tome slično. On može rukovoditi i SEO (optimizacijom pretraživača –  search engine optimization) i SEM (optimizacija marketinga – search engine marketing), ili za to može biti angažovan posebni specijalista u okviru tima.

Isto tako, kao posebnu poziciju, ili pak, objedinjenu sa prethodnom – menadžerom digitalnog marketinga, ističemo i specijalistu za copywriting i content writing. Copywriter je zadužen za pisanje kraćih tekstova koji imaju za cilj poziv na akciju (call to action) kojim se čitaoci ’pretvaraju’ u kupce, i takvi tekstovi obuhvataju reklame na društvenim mrežama, PPC (pay-per-click reklame), prodajne e-mailove, reklamne kampanje, itd. sa druge strane, Content writer nema za cilj direktnu, već indirektnu prodaju, putem informativnih ili zabavnih tekstova o konkretnom proizvodu kompanije, odnosno oblasti u kojoj ona posluje. Takvi tekstovi podrazumevaju blog postove, newsletter, e-knjige ili e-priručnike, brošure, i tome slično.

Sektor prodaje

Budući da je poslovni cilj skoro svake tehnološke kompanije profit, to nas neizostavno dovodi do još jednog važnog sektora, a to je sektor prodaje. U zavisnosti od osnovne delatnosti kompanije, ovaj sektor može obuhvatati ceo tim ljudi ili samo jednu osobu, tj. Stručnjaka za prodaju proizvoda

Dakle, u pitanju je još jedna istaknuta neprogramerska pozicija, za koju je poželjno da vladate osnovama  finansija, marketinga i poslovne administracije, kao i da posedujete odlične komunikacione veštine i znanje stranih jezika. I ne samo to – stručnjak za prodaju treba odlično da poznaje viziju i ciljeve IT kompanije u kojoj radi, kako bi na najbolji mogući način preneo poruku kompanijskog proizvoda do ciljne tržišne grupe. Često je zadužen i da razvija poslovni odnos sa značajnim kupcima, pregovara o cenama i generalno prati tržišna kretanja i napredak konkurencije.

U okviru sektora prodaje može postojati više različitih povezanih pozicija, kao što je Predstavnik za razvoj tržišta (Market Development Representative – MDR),  Predstavnik za razvoj prodaje (Sales Development Representative – SDR), Menadžer prodaje, Administrator prodaje, korisnička podrška… U svom radu, ovaj sektor blisko sarađuje sa sektorom za marketing, budući da su oba sektora usko usmerena na predstavljanje i prodaju kompanijskog proizvoda ili usluga.

HR sektor

U velikim IT  kompanijama, sektor za ljudske resurse predstavlja vrlo važan i razvijen ogranak i uglavnom broji nekoliko predstavnika koji mogu biti zaduženi za različite oblasti. Počev od procesa regrutovanja zaposlenih, njihovog testiranja i zapošljavanja, preko organizovanja profesionalnih obuka i treninga, ispitivanja zadovoljstva zaposlenih, administriranja njihovih beneficija i obrade platnog spiska, sve do izrade internih pravilnika, sprovođenja disciplinskih mera, otpuštanja i vođenja evidencije zaposlenih, HR menadžeri imaju brojna i važna zaduženja. 

U načelu, HR menadžer je posao za koji se zahteva fakultetsko obrazovanje, odlična komunikacija, psihološke veštine, razvijena socijalna inteligencija, kao i poznavanje relevantnih propisa radnog prava. Takođe, ovaj posao može biti veoma uzbudljiv, budući da svaka kompanija gaji unikatnu kulturu poslovanja i vrednosti.

Zaključak

Lista koju smo pripremili za vas svakako nije konačna, budući da postoji još mnogo neprogramerskih poslova koje možete obavljati u IT sektoru, kao što su administrator sistema, tehnički regruter, QA tester, itd. Neki od ovih poslova zahtevaju više tehničke stručnosti od drugih, ali u suštini, sve su to tehnološki poslovi koji ne uključuju kodiranje. Ukoliko vas privlači karijera u IT sektoru, proučite šta od ponuđenih poslova odgovara vašem znanju i iskustvu i ne libite se da se prijavite na oglas.

Srećno!